กิจกรรมข่าว :: หน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.

 Slide Pictures
บุคลากรหน่วยตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำ
Update : 16 สิงหาคม 2561
นายอรรถพล สงฆรักษ์ นักตรวจสอบภ ...
ดูรายละเอียด...

วิทยากรตัวคูณ
Update : 16 กรกฏาคม 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม ...
ดูรายละเอียด...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามนโยบายมาตรฐานกา
Update : 13 กรกฏาคม 2561
คณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมิ ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

  ผอ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและผลิตวิทยากรตัวคูณ
Update : 21 ธันวาคม 2560
ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและผลิตวิท ...
ดูรายละเอียด...
  หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
Update : 15 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมเบญรัตน์ อาคารนวมินทรร ...
ดูรายละเอียด...
  บุคลากรหน่วยตรวจสอบเปลี่ยนตำแหน่ง
Update : 30 ตุลาคม 2560
นางวชิราภรณ์ นามวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับ ...
ดูรายละเอียด...
  ดาวโหลด์แบบฟอร์ม ปย.1 และ ปย. 2
Update : 1 ตุลาคม 2557
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปย. 1 และ ปย. 2 ตามไฟล์เอกสารที่แนบนี้ ...
ดูรายละเอียด...
[1]


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์
คลังรูปภาพ


ปิดตรวจปี 61 วทอ.

ทำบุญปี 60

ทำบุญปี 61

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com