Slide Pictures
หน่วยตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง (Coachi
Update : 6 กันยายน 2564
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดกิจกรร ...
ดูรายละเอียด...

รักษาการ ผอ หน่วยตรวจสอบ ได้รับเชิญเป็นวิทยาก
Update : 24 สิงหาคม 2564
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คุณ ...
ดูรายละเอียด...
<< Back [ 1 ][ 2 ] [3]

  VDO : การทุจริตคอร์ลัปชั่น เรื่อง สร้างเอกสารเท็จสำหรับใช้ในการเบิกจ่ายในกิจกรรม โครงการ
Update : 27 กรกฏาคม 2564
วีดีโอ ...
ดูรายละเอียด...
  VDO : การทุจริตคอร์ลัปชั่น เรื่อง การนำเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
Update : 27 กรกฏาคม 2564
วีดีโอ ...
ดูรายละเอียด...
  VDO : การทุจริตคอร์ลัปชั่น เรื่อง การรับงานบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
Update : 27 กรกฏาคม 2564
วีดีโอ ...
ดูรายละเอียด...
  VDO : ป้องกันการทุจริตคอร์ลัปชั่น เรื่อง การรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์กับร้านค้า
Update : 16 กรกฏาคม 2564
วีดีโอ ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์
คลังรูปภาพ


IA KMUTNB

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com