Slide Pictures
หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมสัมมนาสำนักงานอธิการ
Update : 3 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 ...
ดูรายละเอียด...

บุคลากรหน่วยตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตร CGIA
Update : 12 มีนาคม 2561
ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการ ...
ดูรายละเอียด...

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมร
Update : 27 กุมภาพันธ์ 2561
นายนิติกร นิตยาชิต หัวหน้ากลุ่ ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ] Next>>

<< Back [ 1 ] Next>>คลังรูปภาพ


ปิดตรวจปี 61 วทอ.

ทำบุญปี 60

ทำบุญปี 61

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com